အသိပညာနှင့်အမှန်တရား "ကိုယ်နှင့်စိတ်၏ကောင်းမြတ်သောကျင့်စင်အတိုင်း နေထိုင်ခြင်းသည် မင်္ဂလာမည်၏" (အပိုင်း-၁)

Sunday, February 20, 2022