အသိပညာနှင့် အမှန်တရား “ကိုယ်နှင့်စိတ်၏ ကောင်းမြတ်သောကျင့်စဉ်အတိုင်း နေထိုင်ခြင်းသည် မင်္ဂလာမည်၏” (အပိုင်း-၂)

Sunday, February 27, 2022