မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်မှ MMQR ဖြင့် ငွေပေးချေမှုလုပ်ငန်းများအား မကြာမီဆောင်ရွက်မည်