နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အာဆီယံ-အမေရိကန် အထူးထိပ်သီး အစည်းအဝေးနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်