တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး (NH-1) ၏ (ထုံခါ-ဘုတ်ပြင်း)အပိုင်းအား လမ်းအထူးအဖွဲ့(၂၄)မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေမှု