တရားရုံးက ဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးစနစ် စမ်းသပ်အစီအစဉ် (၃) နှစ်တာကာလအတွင်း အောင်မြင်မှုရလဒ်များ