ကြာတယ်ကွာမြန်မြန်လာ တေးရေး - မြန်မာပြည်သိန်းတန် ၊ မောင်ဆွေနွယ် ၊ ကိုလေးလွင် တေးဆို - မြန်မာပြည်သိန်းတန်နှင့် အဖွဲ့