ရုပ်သံမှတ်တမ်းအစီအစဉ် “၂၀၂၂ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး သိပ္ပံဘာသာတွဲ ဒုတိယအမှတ်အများဆုံးရရှိသည့် မောင်တင်အောင်လင်းနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း”

Saturday, August 13, 2022