သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမြင့်စိုး မအူပင်မြို့ တိုးရွှေဝါ ခန်းမ၌ သမဝါယမ အသင်းသားများ၊ ပဲတီစိမ်းစိုက် တောင်သူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ၊

သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမြင့်စိုး မအူပင်မြို့ တိုးရွှေဝါ ခန်းမ၌ သမဝါယမ အသင်းသားများ၊ ပဲတီစိမ်းစိုက် တောင်သူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ၊ ကျိုက်လတ်မြို့နယ် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနရုံးတွင် ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနရုံးတွင် လပွတ္တာ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်မှ ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ၊ အိမ်မဲမြို့နယ် ပဲတီစိမ်းစိုက် တောင်သူများနှင့် တွေ့ဆုံ

Friday, September 23, 2022