သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကိုကို “ ဒေသသမိုင်း မြန်မာရာဇဝင် ကျမ်းများနှင့် သမိုင်းတန်ဖိုး” သုတေသန စာတမ်း ဖတ်ပွဲ တက်ရောက်