ဥပ‌ဒေဘောင်အတွင်း ဝင်ရောက်လာသည့် ပြစ်မှု ကျူးလွန်ခြင်း မရှိခဲ့သော PDF အဖွဲ့ဝင်များအား ၄င်း၏ မိဘ အုပ်ထိန်းသူများထံ ထပ်မံ လွှဲပြောင်း ပေးအပ်