“အသက်ထက်မြတ်သော ဂုဏ်သိက္ခာ” ဇာတ်တော်ကြီးတွင် ပါဝင်တင်ဆက်သူများရဲ့ စကားသံများ (အပိုင်း-၁)

Wednesday, September 28, 2022