ထိုင်းနိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် အောက်တိုဘာလ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ ကျောင်းများတွင် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရေးဆောင်ရွက်ချက်များကို ပယ်ဖျက်ပေးသွားမည်ဖြစ်

Wednesday, September 28, 2022