မုံရွာမြို့ပေါ်ရှိ ပြည်သူများအား ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို Mobile စနစ်ဖြင့် လှည့်လည် ရောင်းချပေး