မျက်မှောက်ရေးရာ အဖြာဖြာ “လူမှုဖူလုံရေးအာမခံရထားသူများ၏ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စရပ်များအပေါ်၌ ဖူလုံရေးကြေးထည့်ဝင်ထားသူများအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးခံစားခွင့်များရှိနေသလဲ”

Friday, October 07, 2022