ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုပ် ဦးတင်ဦး အခြေခံစာရင်းကိုင်နှင့် ရုံးလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်း အမှတ်စဉ်-၂၃၄ သင်တန်းဖွင့်ပွဲသို့ တက်ရောက်

Thursday, December 01, 2022