ကိုဗစ်-၁၉ လတ်တလော အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါစောင့်ကြပ် ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ည (၈) နာရီအချိန် သတင်း ထုတ်ပြန်ချက်

Friday, December 16, 2022