နိုင်ငံတော်၏ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ (PPST)အဖွဲ့ဝင် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ (၅) ဖွဲ့၏ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တို့နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေး

Tuesday, December 27, 2022