ခရီးသွားလုပ်ငန်း သုတေသနစင်တာ လက်စွဲစာအုပ် မိတ်ဆက်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် လက်စွဲစာအုပ်ပါ သုတေသန နည်းလမ်းများ အသုံးပြုနည်းသင်တန်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား

ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဌေးအောင် ခရီးသွားလုပ်ငန်း သုတေသနစင်တာ လက်စွဲစာအုပ် မိတ်ဆက်ထုတ်ဝေခြင်းနှင့် လက်စွဲစာအုပ်ပါ သုတေသန နည်းလမ်းများ အသုံးပြုနည်းသင်တန်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား တက်ရောက်

Tuesday, December 27, 2022