အိုဇုန်းလွှာထိခိုက်ပျက်စီးစေသော ဒြပ်ပစ္စည်းများ ထိန်းချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာသင်တန်းနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်

Friday, January 06, 2023