ရှေးဦးပြုစုခြင်း(အခြေခံ) သင်တန်း (၁/၂၀၂၃) သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်နိုင်ငံခြားဘာသာ တက္ကသိုလ်တွင် ကျင်းပ

Friday, January 20, 2023