ဂျပန်နိုင်ငံတစ်ဝန်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် လာမည့်ရက်များတွင် ပြင်းထန်ဆောင်းရာသီကို ရင်ဆိုင်တုံ့ပြန်နိုင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်လျက်ရှိ

Wednesday, January 25, 2023