နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်းဥပဒေအမှတ် (၁၅/၂၀၂၃) ကို ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၆) ရက်နေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်

Thursday, January 26, 2023