ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်မှ ကြေညာချက်အမှတ် (၃/၂၀၂၃)ကို (၃၁-၁-၂၀၂၃)နေ့ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် (နိုင်ငံရေးပါတီ ဆက်လက်တည်ထောင်ခွင့်နှင့် မှတ်ပုံတင်ခွင့်)

Tuesday, January 31, 2023