ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီသည် အမိန့်အမှတ် (၅/၂၀၂၃) ကို (၁-၂-၂၀၂၃) ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် (နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်း)

Wednesday, February 01, 2023