ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစစ်အေး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) တွင် ဖွင့်လှစ်သည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူးသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၂) နှင့် အဆင့်မြင့် အရာထမ်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၃) တို့၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစစ်အေး နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတက္ကသိုလ် (အထက်မြန်မာပြည်) တွင် ဖွင့်လှစ်သည့် ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်း အကြီးအမှူးသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၂) နှင့် အဆင့်မြင့် အရာထမ်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁၃) တို့၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်၊ တက္ကသိုလ်ရှိ လေ့ကျင့်သင်ကြားနေမှုများ စစ်ဆေးခြင်းနှင့် အရာထမ်း၊ အမှုထမ်းများအား တွေ့ဆုံ

Monday, February 06, 2023