မြန်မာနိုင်ငံမြင်းစီးအားကစားအဖွဲ့ချုပ်မှ မြင်းစီးဝါသနာရှင် အားကစားသများအတွက် စနစ်တကျဖြစ်စေရန် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိ

Friday, February 24, 2023