Online Game လောင်းကစားလုပ်ငန်း၊ Online ကံစမ်းမဲဖောက် လောင်းကစားလုပ်ငန်းနှင့် တရားမဝင် Online ချေးငွေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ တရားခံ အမျိုးသား (၂၄) ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၄၇) ဦးတို့အား ဖမ်းဆီးရမိ

Online Game လောင်းကစားလုပ်ငန်း၊ Online ကံစမ်းမဲဖောက် လောင်းကစားလုပ်ငန်းနှင့် တရားမဝင် Online ချေးငွေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ တရားခံ အမျိုးသား (၂၄) ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၄၇) ဦးတို့အား လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရာတွင် အသုံးပြုသည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ဘဏ်အကောင့်များနှင့် အတူ ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ

Tuesday, February 28, 2023