မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းသည် ရန်ကုန်မြို့တွင် ရုံးချုပ်ထားရှိပြီး ရုံးခွဲပေါင်း (၃၉)ခု ဖွင့်လှစ်ကာ အများပြည်သူများအဆင်ပြေစွာ အာမခံထားရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးနေ

Friday, March 10, 2023