၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားလာသည့် MSMEs လုပ်ငန်းများထဲမှ လုပ်ငန်းပေါင်း (၄၅၀)ကို လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးမည်

Friday, March 17, 2023