ကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်၊ ကိုဗစ်ကာလအတွင်းနှင့် ယခုလက်ရှိအချိန်၏ ခရီးသည် စီးနင်းလိုက်ပါမှု၊ ယာဉ်လိုင်းပြေးဆွဲမှုနှင့် ပြီးခဲ့သည့် တစ်နှစ်တာနှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက်များ

ကိုဗစ်ကာလမတိုင်ခင်၊ ကိုဗစ်ကာလအတွင်းနှင့် ယခုလက်ရှိအချိန်၏ ခရီးသည် စီးနင်းလိုက်ပါမှု၊ ယာဉ်လိုင်းပြေးဆွဲမှုနှင့် ပြီးခဲ့သည့် တစ်နှစ်တာနှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ချက်များကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပုဂ္ဂလိက သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးလျန်ကျင့်မန်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်

Friday, March 17, 2023