ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးစိုးသိန်း ငါးလုပ်ငန်းသိပ္ပံ(တွံတေး)ကျောင်း အဝင်လမ်းနှင့် ရွှေမယင်းကုန်ထုတ်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများ စစ်ဆေး၊ ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ လမ်းတံတားများ စစ်ဆေး

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးစိုးသိန်း ငါးလုပ်ငန်းသိပ္ပံ(တွံတေး)ကျောင်း အဝင်လမ်းနှင့် ရွှေမယင်းကုန်ထုတ်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများ စစ်ဆေး၊ ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ လမ်းတံတားများ စစ်ဆေး၊ ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေ ရရှိရေးဆောင်ရွက်နေမှု စစ်ဆေး

Saturday, March 18, 2023