ဂျပန်ဓာတုကုမ္ပဏီ Mitsubishi သည် ပလတ်စတစ်ကားအစိတ်အပိုင်းများကို ပြန်လည်အသုံးပြုပြီး စမ်းသပ်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ

Thursday, March 23, 2023