တောင်ကိုရီးယားအစိုးရအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ကိုရီးယားချစ်ပ်ပြားစက်ရုံများကို ထုတ်လုပ်မှုအား အကန့်အသတ်တစ်ခုဖြင့် မြှင့်တင်နိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့

Thursday, March 23, 2023