ဂျပန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းတွင် မတ်လ (၂၂)ရက်နေ့က နိုင်ငံတကာငါးဖမ်းလုပ်ငန်းညီလာခံကို ကျင်းပခဲ့

Thursday, March 23, 2023