စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီဌာန၊ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ မန္တလေးမြို့တွင် အာမခံကိုယ်စားလှယ် လိုင်စင်ရ သင်တန်း အခမဲ့ဖွင့်လှစ်မည်

Tuesday, March 28, 2023