ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံ မြင်းစီးအားကစားအဖွဲ့ချုပ်မှ အခြေခံ မြင်းစီးနည်းသင်တန်း အမှတ်စဉ် (၁) ဖွင့်လှစ်

Tuesday, March 28, 2023