ပန်းပေးတယ် (တေးရေး - ကိုမြင့်သိန်း(H2O) တေးဆို - ဖိုးသား(H2O) အက - အိအိလှိုင်)

Saturday, April 01, 2023