တန်ခူးလ ရေသဘင် (တေးရေး - ကိုမြင့်သိန်း(H2O) တေးဆို - ယဉ်ဝေယံထွန်း အက - မြတ်နိုးစံ)

Saturday, April 01, 2023