အစားအသောက် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာခင်ချစ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း

အစားအသောက်လုပ်ငန်းကဏ္ဍအတွက် ဓာတ်ခွဲခန်းများ၏ အရေးပါမှု၊ FDA ၏ စစ်ဆေးဆောင်ရွက် အရေးယူမှုအပိုင်းနှင့် အားနည်းချက်၊ အားသာချက်၊ လမ်းညွှန်သုံးသပ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစားအသောက် ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာခင်ချစ်နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း

Friday, May 05, 2023