မြန်မာအသင်းမှ ဒုတိယဦးဆောင်ဂိုး ထပ်မံရရှိ (ပထမပိုင်းပွဲပြီးရလဒ် Myanmar 2 ~ Cambodia 0)

မြန်မာအသင်းမှ ဒုတိယဦးဆောင်ဂိုး ထပ်မံရရှိ
(ပထမပိုင်းပွဲပြီးရလဒ် Myanmar 2 ~ Cambodia 0)
---------------------
#32ndSEAGames_Men'sFootballTournament
#MyanmarU-22

Monday, May 08, 2023