မြန်မာနိုင်ငံ စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဦးစိန်သောင်းဦးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း

စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချမှုများသည် ဒေသတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားအပေါ်တွင် ဘယ်လိုသက်ရောက်အရေးပါလဲ၊ စားသောက်ကုန်များ ဘေးအန္တရယ်ကင်းရှင်းရန် ဘယ်အချက်များက အရေးပါလဲဆိုခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံ စားသောက်ကုန် ထုတ်လုပ်တင်ပို့ရောင်းချသူများအသင်း၏ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ဦးစိန်သောင်းဦးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း

Friday, May 19, 2023