ဂျပန်နိုင်ငံ တိုကျို passport စင်တာတွင် ကပ်ရောဂါဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ ဖြေလျှော့ပြီး နောက် ပြည်ပခရီးသွားလာရန် ဆောင်ရွက်နေသူများ စည်ကားလျက်ရှိ

Friday, May 26, 2023