အမေဇုန်ရှိ Belem တွင် ၂၀၂၅ COP30 ကို အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပသွားမှာဖြစ်

Sunday, May 28, 2023