စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တောင်သူလယ်သမားများသို့ အသိပေးကြေညာချက် ထုတ်ပြန် (မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်မှ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး နှစ်ဆင့်ချေးငွေ ရယူနိုင်ရန် ထုတ်ပြန်)

Wednesday, May 31, 2023