ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းများတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် စိန်ခေါ်မှုနှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်ရန် အထောက်အကူပြုသည့် နည်းစနစ်များအကြောင်းကို သိရှိနိုင်ရန်အတွက် UMFCCI၊ မြန်မာ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ရေးဗဟိုဌာန၊ ဒုတိယအမှုဆောင်အရာရှိ၊ ဦးသက်လွင်ဦးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်း

Friday, June 02, 2023