ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ရဲထွေး ဟိုပုံးမြို့ ရေထွက်ကြီးတွင် သန့်ရှင်းသာယာလှပစေရေးနှင့် ပြည်သူများ လာရောက်အပန်းဖြေနိုင်ရေးတို့အတွက် စုပေါင်းသန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်နေမှုအား စစ်ဆေး

ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ရဲထွေး ဟိုပုံးမြို့ ရေထွက်ကြီးတွင် ရေကန်တွင်းနှင့် ရေကန်ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းသာယာလှပစေရေးနှင့် ပြည်သူများ လာရောက်အပန်းဖြေနိုင်ရေးတို့အတွက် စုပေါင်းသန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်နေမှုအား စစ်ဆေး

Sunday, June 04, 2023