ကိုဗစ်-၁၉ လတ်တလော အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာရောဂါ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှု နှင့်ပတ်သက်၍ ည(၈)နာရီအချိန် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

Sunday, June 04, 2023