ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်သည် ကြေညာချက်အမှတ် (၂၆/၂၀၂၃) အား (၅-၆-၂၀၂၃) ရက်စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန် (ဓနုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီကို နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့်ပြုခြင်း)

Monday, June 05, 2023