အာဆီယံနိုင်ငံများမှ နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာများနှင့် သတင်းထောက်များသည် တရုတ်-အာဆီယံ Media Al ရုပ်သံအစီအစဉ် ထုတ်လွှင့်ခန်းတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်

Thursday, June 08, 2023